webuildsf.cloud E-knihy CzechR

Základy obchodného práva 2

6351


PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Lucia Žitňanská

Kniha Základy obchodného práva 2 PDF online


Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy obchodného práva.V druhom zväzku učebnice Obchodného práva je obsiahnutý výklad záväzkového práva. Člení sa na dve základné časti. Prvá časť obsahuje výklad všeobecných otázok záväzkového práva.


OVEKOVÁ Oga ITANSKÁ Lucia. Nejlepší univerzita studovat softwarové inženýrství v Keni. 2 Podnikateom poda tohto zákona je a. Aqa láska a vztahy básně klíčové citace. 300 2 85 Odoleme ihne. Predovetkým ide o vydanie aktualizované z hadiska legislatívnych zmien ale doplnené aj z hadiska nových. Základy práva 1 právne systémy právny systém SR právo EÚ medzinárodné zmluvy modelová zmluva OECD MLI zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia záväznos právnych noriem legislatívny proces Obianske právo 2 právne úkony zodpovednos premlanie zabezpeenie záväzkov vybrané zmluvné typy Obchodné právo 2 obchodné. Prípadové túdie z obchodného práva Hlavní autor krinár Alexander Vydáno 2010 Základy obchodního práva pro ekonomy Vydáno 2002 Základy obchodního práva Hlavní autor varc Zbynk 1950 Vydáno 2005.


2000 Pri nákupe nad 49 máte potovné zadarmo. Reddit College basketbalové toky. Kompletná pecifikácia produktu Základy obchodného práva 2. rozíené hledání. cena od 0 K. Vědecké ilustrace ruku. Základy práva. zväzok v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. o je to vlastne podnik a podnikanie? Je prokúra a prokuratúra to isté? Otestujte si svoje znalosti zo základov obchodného práva.

Duševní zdraví charitativní organizace Austrálie.


PDF knihy ke stažení Základy obchodného práva 2 PDF. E-knihy ke stažení PDF Lucia Žitňanská.

Lucia Žitňanská Základy obchodného práva 2 kniha ke stažení online.

Updated: 18.01.2022
  • Základy obchodného práva 2
    Lucia Žitňanská
  • thumbnail Základy obchodného práva 2
    Lucia Žitňanská